Namn : Viktor Jerming

Befattning : Teknikkonsult

E-post : viktor.jerming@cgit.se

Telefonnummer : +46 708 14 82 25